N&B Pancake

WHY NB PANCAKE?

ธุรกิจ N&B ถูกวางแนวคิดให้เป็นร้านที่นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารว่าง (Completed Meal) ที่เน้นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ และเน้นการใส่ใจในสุขภาพ ในรูปแบบ ของเครป (Crepe) และพัฒนารูปแบบผสมผสาน ทั้งแนวคิดของพิซซ่า (Pizza) และการนำวิธีการของการ ทำขนมแบบแพนเค้ก (Pancake) มาใช้ร่วมกันอย่างลงตัว เน้นผู้ที่ชื่นชอบสินค้าทันสมัย พร้อมรูปแบบหีบห่อที่ทันสมัยตอบสนองวการใช้ชีวิตที่รีบเร่ง และสามารถใช้รับประทาน เป็นอาหารทดแทนอาหารมื้อหลักได้อย่างดี เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภค บรรยากาศภายในร้านถูกออกแบบตกแต่งด้วยโทนสีเหลืองทองและ สีน้ำตาล เน้นสร้างความ รู้สึกที่เป็นธรรมชาติ จากการนำธรรมชาติและการนำส่วนผสมของน้ำผึ้งมาประกอบสินค้า ทำให้มีความหวานที่เป็นประโยชน์

จากการเติบโตของสาขา และยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผู้ให้ความสนใจในการ ลงทุนในรูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้บริหารจึง ตัดสินใจพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ให้มี มาตรฐานสากล แล้วจึงมีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความสนใจและ มีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจร้าน N&B ในรูปแบบแฟรนไชส์